Головною метою викладання дисципліни "Програмування" є формування у студентів знань та практичних навичок по алгоритмізації та програмуванню задач для реалізації їх на сучасних ЕОМ, методам алгоритмизації, технології програмування та використання алгоритмичніх мов високого рівня при розвязанні науково - технічних задач на сучасних ЕОМ, вивченню структур даних, представленню iх в памтi ЕОМ, а також методiв доступу до них в сучасних обчислювальних машинах.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

- знати:

основи алгоритмізації прикладних задач, основи технології програмування з використанням мови С++, сучасний інструментарій програміста;

- вміти:

розробляти алгоритми розвязання прикладних науково - технічних задач, писати програми мовою С++, читати повідомлення компілятора , розробляти структури зберiгання данних.