УКРАЇНСЬКА МОВА. ПОСІБНИК-ПРАТИКУМ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Метою навчальної дисципліни є: вивчення основних норм української літературної мови, уміти застосувати їх при виконанні практичних завдань, написанні диктантів, засвоїти основні правила орфоепії, орфографії та синтаксису, уміти застосовувати їх на практиці.

Вивчивши курс "Українська мова", користувач має знати основні орфограми, правила синтаксису та вміти застосовувати знання теоретичного матеріалу курсу практично.