Курс політології у вищих навчальних закладах спрямований на розвиток вміння майбутніх фахівців орієнтуватися в складних суспільно-політичних відносинах.