Мета і завдання дисципліни

Метою курсу "Інформаційні системи автоматизованих виробництв" є вивчення інформаційної системи автоматизованих виробництв з використанням промислових роботів, формалізованих методів опису обєктів роботизації та виробничих процесів.

За результатом вивчання дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:

  • основні положення інформаційних процесів у автоматизованих виробництвах,
  • принципи організації інформаційних систем промислових роботів,
  • методи цифрової обробки сигналів датчиків,
  • відповідні апаратні засоби та їх алгоритмічне і програмне забезпечення.

ВМІТИ:

моделювати обєкти роботизації та виробничі процеси в автоматизованому роботизованому виробництві.