Матеріалознавство - наука, що сконцентрувала в собі сучасні знання про технології виробництва і особливості виробництва і особливості матеріалів і засоби їх фізико-хімічної переробки в цілях виготовлення деталей і виробів різного призначення.

Мета дисципліни - надання теоретичних знань та практичних навичок у галузі матеріалознавства та матеріалів радіоапаратобудування, що використовуються у виробництві електронних апаратів, біотехнічних, побутових та телекомунікаційних засобах і базуються на великій номенклатурі сучасних матеріалів з заданими наперед функціональними та технологічними характеристиками.

У результаті вивчання дисципліни студенти повинні:

Знати: будову та структуру матеріалів, фізико-хімічне підґрунтя їх властивостей у взаємозв'язку зі складом, структурою та технологією одержання матеріалів, їх класифікацію, основні вимоги стандартів на матеріали та їх асортимент.

Вміти: пов'язувати властивості матеріалів з їх структурою, особливостями технологій, дією експлуатаційних факторів; проводити розрахунки та експерименти по визначенню параметрів матеріалів; працювати з обладнанням і приладами при вивченні властивостей та визначення параметрів матеріалів; вибирати матеріали з необхідними параметрами при конструюванні електронних апаратів (з урахуванням технологічних, експлуатаційнім та економічних факторів), а також при їх виробництві; працювати з основними нормативно-технічними документами на матеріали.