Метою курсу "Технологія і використання штучних нейронних мереж " є отримання теоретичних основ обробки різноманітної інформації за допомогою апарату штучних нейронних мереж, набуття практичних навичок з аналізу та використання методів підготовки, аналізу та аналітичного узагальнення інформації, алгоритмів оцінювання параметрів, математичного моделювання, класифікації, розпізнавання образів, з метою автоматизованої обробки на ЕОМ експериментальних даних досліджень в галузі економіки, техніки, банківської діяльності тощо.

Даний курс направлений на ознайомлення та навчання студентів сучасним напрямкам в області інформатики та обчислювальної техніки - нейрокомпютерним технологіям. В курсі розглядаються не тільки питання теорії штучних нейронних мереж, але й велика увага приділяється сучасним програмним оболонкам-імітаторам нейронних мереж, а також розвязанню за їх допомогою практичних задач розпізнавання образів, кластеризації, прогнозування, оптимізації, ідентифікації особи за особливостями голосу.