Мета та завдання дисципліни

Мета навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна "Cтрахування" має на меті надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій та організації відповідних розрахунків.

Завдання дисципліни:

Завдання дисципліни полягають у вивченні сутності та ролі актуарних розрахунків, порядку і організації моделювання різних видів страхової діяльності, набуття навичок тарифікації страхових послуг.

Після вивчення дисципліни студенти мають знати:

-сутність актуарних розрахунків;

-загальні засади та принципи формування страхових тарифів;

-методи фінансово-страхових обчисленнь.

Після вивчення дисципліни студенти мають уміти:

-формувати тарифну політику страховика;

-визначити стратегію розвитку страхової кампанії;

-складати моделі страхування ризиків .