Мета та завдання дисципліни

Мета навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна "Актуарні розрахунки" має на меті надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій та організації відповідних розрахунків.

Завдання дисципліни

Вивчення сутності й ролі актуарних розрахунків, порядку та організації моделювання різних видів страхової діяльності, набуття навичок тарифікації страхових послуг.

Після вивчення дисципліни студенти мають знати:

-сутність актуарних розрахунків;

-загальні засади та принципи формування страхових тарифів;

-методи фінансово-страхових обчисленнь.

Після вивчення дисципліни студенти мають уміти:

-формувати тарифну політику страховика;

-визначити стратегію розвитку страхової кампанії;

-складати моделі страхування ризиків .