Метою курсу " Інформаційні процеси в роботизованому виробництві " є вивчення інформаційної системи промислових роботів, формалізованих методів опису обєктів роботизації та виробничих процесів.

За результатом вивчання дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:

  • основні положення інформаційних процесів у автоматизованих виробництвах,
  • принципи організації інформаційних систем промислових роботів,
  • методи цифрової обробки сигналів датчиків,
  • відповідні апаратні засоби та їх алгоритмічне і програмне забезпечення.

ВМІТИ:

  • моделювати обєкти роботизації та виробничі процеси в автоматизованому роботизованому виробництві.