Ціль та мета створення гипертекстового дистанційного курсу з управління розвитком регіону

Ціль та мета курсу полягає у засвоєнні студентами сукупності знань у сфері регіонального управління та придбання навичок щодо методів управління соціально-економічним розвитком регіону. 

 Засвоєння теоретичних засад та методів організації регіонального управління на основі лекційного матеріалу створює підгрунття для володіння складними функціями управління розвитком територій.

За результатами вивчення курсу студенти набувають:

знання:

- сутності поняття "регіон";

- правових засад управління розвитком регіону;

- територіальної організації влади в регіоні;

- характеристик регіонального управління;

- особливостей процесу соціально - економічного розвитку регіонів;

- методів планування розвитку регіонів.

вміння:

- здійснення аналізу економічної ситуації в регіоні;

- оцінки наслідків здійснюваних у регіональному управлінні реформ;

- обґрунтування доцільності формування нової управлінської стратегії регіонального розвитку та розробки програм її реалізації.