Topic outline

 • General

  Автори

  Калінін Віталій Веніамінович

  кандидат технічних наук, доцент

  Наукові інтереси: робота з творчою молоддю в МАН (Малій Академії Наук)

  Стороженко Володимир Олександрович

  Доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри фізики.

  Наукові інтереси: Веде плодотворну наукову діяльність, відомий в Україні та за кордоном спеціаліст в області теплового неруйнуючого контролю та термографії, має більш ніж 120 наукових робіт, в тому числі 2 монографії, а також 8 публікацій в закордонних видавництвах.

  Розробив теоретичні основи теплової дефектоскопії, які дозволяють вирішувати задачі по виявленню прихованих дефектів (пустот, тріщин, подряпин) в різноманітних багатослойних композиційних структурах.

  Запропонував принципи оптимізації процедури теплового контролю, які забезпечують підвищення достовірних результатів та чуттєвість до виявлення дефектів.

 • 1. Електромагнетизм

  У данному модулі ми розглянемо основні закони електростатики: принцип суперпозиції напруженості електричного поля, теорему Острограцького-Гаусса. Докладно вивчемо силову характеристику электричного поля -напруженність та энергетичну - потенціал.

 • Topic 2