Topic outline

 • General

  Автор

  Лімонова Людмила Олександрівна

  кандидат економічних наук, доцент, професор ХНУРЕ

 • Системний підхід як методологічна основа дослідження, аналізу та моделювання соціально-економічних систем

  Сутність системного підходу. Основні принципи методології системного підходу. Використання теорії систем в управлінні. Характерні ознаки регіону як складної системи. Основні аспекти системного підходу: функціональний, елементний, організаційний. Вертикальне та горизонтальне регулювання соціально-економічного розвитку регіону. Специфіка регуляторних дій в регіоні. Сутність економічного, соціального та адміністративного регулювання. Сутність дій щодо дерегулювання у регіоні.

 • Topic 2